Sådan kan du anvende storytelling som leder

Som leder kan storytelling være et værdifuldt redskab til at kommunikere visioner, værdier og strategier, motivere medarbejdere, opbygge tillid samt skabe en stærk organisationskultur. Her er nogle måder, hvor du som leder kan anvende storytelling effektivt. Ønsker du at blive god til storytelling, kan du tage på et storytelling kursus.

Del din personlige historie

Fortæl historier fra din egen karriere og dit liv, der illustrerer dine værdier, erfaringer og læring. Dette hjælper med at skabe en forbindelse til dine medarbejdere og viser din autenticitet som leder.

Kommuniker virksomhedens mission og vision

Brug storytelling til at tydeliggøre virksomhedens formål, mål og retning. Fortæl historier, der viser, hvordan virksomhedens mission har påvirket mennesker eller samfund, og hvordan I stræber efter at gøre en forskel.

Illustrer værdier gennem eksempler

Sæt ord på virksomhedens værdier og brug historier til at demonstrere, hvordan disse værdier manifesterer sig i praksis. Fortæl eksempler på, hvordan medarbejdere har handlet i overensstemmelse med virksomhedens værdier og opnået positive resultater.

Motiver og inspirer dine medarbejdere

Fortæl motiverende historier om tidligere succeser, udfordringer, modgang og sejre. Disse historier kan hjælpe med at skabe en følelse af formål, engagement og optimisme blandt medarbejderne især i vanskelige tider.

Byg bro mellem fortid, nutid og fremtid

Brug storytelling til at forbinde virksomhedens historie og traditioner med dens aktuelle udfordringer og fremtidige mål. Dette kan hjælpe med at skabe kontinuitet og retning og give medarbejderne et klart perspektiv på virksomhedens udvikling.

Fremhæv medarbejderes bidrag

Anerkend og fejr medarbejderes præstationer og bidrag ved at dele deres historier med resten af virksomheden. Dette viser værdsættelse og opmuntrer til en kultur med anerkendelse og samarbejde.