Gasdetektorer er et vigtigt redskab i mange brancher

I mange brancher er der brug for beskyttelse af den ene eller den anden art. Hver branche har sine mulige risikoområder, som arbejderne skal beskyttes imod på den mest optimale måde. 

I flere forskellige industrier er det nødvendigt at anvende gasdetektorer, der kan opdage eksempelvis iltmangel, giftige gasarter og eksplosionsfare. En gasdetektor er derfor et vigtigt redskab for mange mennesker.

Hvad er en gasdetektor?

En gasdetektor kan være bærbar eller stationær. Den overvåger kontinuerligt den omgivende luft. I tilfælde af at gasdetektoren registrerer en forhøjet værdi af eksempelvis en specifik gasart, giver den straks besked. Hvad gasdetektoren skal detektere, og koncentrationen af det, er forudindstillet således, at der ikke opstår uheld på grund af en for høj koncentration. 

Dette gør, at en person kan forlade området hurtigst muligt eller gøre noget ved situationen ved for eksempel at sørge for en øget ventilering af stedet. 

Her bør der anvendes en gasdetektor

Hvis der arbejdes i et lukket rum, i en tank, i en beholder eller i en kloak, skal der anvendes en bærbar gasdetektor. Herved kan arbejdsmiljøet analyseres, inden arbejdet påbegyndes, og mens arbejdet udføres. 

Der findes både enkelt- og multigasdetektorer, som kan have diverse sensorer, der måler lige præcis det, der er behov for at blive målt. Det kan eksempelvis være:

  • Iltmangel eller forøget iltindhold
  • Eksplosionsfarlige gasser og dampe
  • Giftige gasarter

Bestil en gasdetektor online

Du kan hurtigt og nemt få fat i en gasdetektor, da du kan bestille den online. Der findes rigtig mange på markedet, hvorfor det kan være nødvendigt at tage kontakt til forhandleren inden køb. Derved er du sikker på, at du får den helt rigtige gasdetektor til din branche.