Skat 2018

2018 – Skat.dk

Årsopgørelsen er en oversigt over din skat for sidste år. Den kigger bagud og viser, hvad du har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat.

Denne side er din adgang til skat.dk

Årsopgørelsen 2018: Det skal du være opmærksom på

Årsopgørelsen – Skat.dk

SKM2018.92.SKAT, Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, 28-02-18, Kontrolbestemmelser + Personlig indkomst, SKAT-meddelelse.

Denne side er din adgang til skat.dk

Ny aftale: Lavere skat på arbejde og pensionsindbetaling

Årsultimo 2018 v2, herunder indkomståret 2019 (løbende indberetning) mv. Årsbrevet er en oversigt over de ændringer og præciseringer, der skal implementeres …

Danskernes skattebetaling – Skatteministeriet

Årsbrev indkomståret 2018 (årsultimoindberetningen 2018) – Skat.dk

11. mar. 2019 — Bundskatten er for 2018 blevet sænket fra 11,15 til 11,13 procent. Samtidigt er den såkaldte udligningsskat på pensionsudbetalinger afskaffet.

Indberetning, ekapital, renter, udbytter, værdipapirer, gæld, pension

2018-10. Egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og …

Ny aftale: Lavere skat på arbejde og pensionsindbetaling. 06-02-2018. Regeringen og Dansk Folkeparti øger gevinsten ved at komme i arbejde og gør det mere …

TAX.DK skat & afgift – Skatteberegning 2018

Ny aftale: Lavere skat på arbejde og pensionsindbetaling

Personskatterne udgjorde i 2018 ca. 55 pct. af statens samlede pro- venu fra skatter og afgifter. Page 7. Danskernes …

Regeringen og Dansk Folkeparti øger gevinsten ved at komme i arbejde og gør det mere attraktivt at spare op til alderdommen.

Analyse

2018-10. Egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten. Ombudsmanden gennemgik i en generel egen drift-undersøgelse 30 sager, …

Retsinformation

BEK nr 198 af 08/03/2018 … I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august …

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Retsinformation

Indkomst og fradrag i 2018. Skatteyder, Ægtefælle. Personlig indkomst. Løn, honorarer mv. … Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat.

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

TAX.DK skat & afgift – Skatteberegning 2018

Keywords: skat 2018